Pavardė

Atsakymas iš LKI dėl pavardžių Nedzinskas,Niedzinski, Niedinski, Niedziński kilmės:

Lietuvių pavardžių žodyne (T. 1-2, Vilnius, 1985-1989), kuris parengtas tarpukariu sukauptos kartotekos pagrindu, yra pavardė Nedzinskas. Šaltinio duomenimis, tuo metu ją turėjo apie 40 lietuvių šeimų, kurios gyveno apie Alytų, Alovę, Daugus (abu punktai Alytaus r.), Druskininkus, Igliškėlius, Kalvariją (abu punktai Marijampolės r.), Krosną (Lazdijų r.), Merkinę (Varėnos r.), MIroslavą (Alytausr.), Onuškį (Trakų r.), Simną (Alytaus r.), Serijus ir Šventežerį (abu punktai Lazdijų r.). Kaip matyti, didžiausiais pavardės susitelkimo plotas buvo Dzūkijoje. Turint omenyje pavardžių migravimo galimybę nesunku paaiškinti jos išplitimą ir kitose – artimesnėse ar tolimesnėse – vietose. Žinoma, šiandien šios pavardės paplitimo bei dažnumo duomenys jau gali būti pakitę. Nors esmės tai nekeičia.
Kaip tik autentiškas pavardės funkcionavimo plotas leidžia įtarti, kad tai galėtų būti iš *Niedinskas pakitusi pavardė, tarsi tam tikra tarmybė (dzūkų tarmės garsinių ypatumų pagrindu), o jos ned- greičiausiai atsirado iš nied-.
Šitaip vertinant pavardės formos kitimus kilmės (susidarymo) požiūriu ją galima būtų sieti su prie Kapčiamiesčio (Lazdijų r.) esančio ežero Niedus, Niedis vardu. Dar plg. Dzūkijos upių vardus Nieda, Niedulė, ežero vardą Niedulis ir pan.
Kildinti pavardę iš šių vandenvardžių pamatuotu dalyku rodytų esant ir tai, kad kaimyninėje Lenkijoje ypač išplitusios iš vietovardžių (vandenvardžių ir ypač gyvenamųjų vietų vardų) susidariusios pavardės, savo struktūroje turinčios vadinamąsiais -sk- tipo slaviškas priesagas (Šiuo konkrečiu atveju tai būtų priesaga -inskas).
Kalbant apie vandenvardžius galima pasakyti, kad tai labai archajiškos šaknies, sietinos su sen. indų žodžiais, reiškiančiais „teka, srūva; tekėti“ ir pan., vandenvardžiai.
Kiti Jūsų pateikti pavardžių variantai vertintini taip pat. Jie atsiradę veikiami kalbinės aplinkos, kurioje galėjo susidaryti ir dabar funkcionuoja.
Kokių nors istorinių duomenų apie konkrečias pavardes Lietuvių kalbos institute sukaupta nėra. Tą paprastai daro patys suinteresuoti asmenys, ieškodami jų įvairiuose šaltiniuose, o ypač vertingos šiuo požiūriu yra konkrečiose vietose skirtingais laikotarpiais rašytos parapijų bažnytinės knygos.
Pagarbiai –
V. Maciejauskienė

Top